Här nedan kan du läsa Enhetsgruppens plattform. Alla som ställer upp på den och betalar medlemsavgift 200 kr (arbetslösa, pensionärer och studerande 100 kr) kan bli medlem hos oss.

 

Målsättning och plattform för Enhetsgruppen i Helsingborg

Sverige har förändrats.

Den välfärdsstat som byggdes upp i landet efter andra världskriget, av svensk och invandrad arbetskraft, gav de allra flesta medborgare en trygg och bra samhällsservice. Skolor vård och omsorg sköttes av den gemensamma sektorn, järnväg, el och tele m.m. var i statlig regi.

Högerpolitik.

Den politiken har ersatts av nyliberal högerpolitik. Samhället plundras på den gemensamma egendomen. Sjukhus och skolor m.m. säljs ut till omoraliskt låga priser, för att sedan säljas vidare eller utnyttjas för privat vinst. Sjuka och arbetslösa utförsäkras och pressas ner i fattigdom. Antalet hemlösa ökar, arbetslösheten är konstant hög . Man tvingar människor att arbeta i ”fas 3” och vill införa ”ungdomslöner”, samtidigt som företagen får skattesänkningar för att anställa. Bankerna och kapitalägarna gör rekordvinster. Regeringen har dragit in landet i krig i Afghanistan och Libyen. Sverige exporterar vapen till krigförande länder, smygansluter oss till NATO genom bl.a. samövningar och tillåter andra länder att krigsöva på svenskt territorium, som orsakar stora miljöproblem för befolkningen och naturen. Denna högerpolitik kallas för ”den enda vägens politik” som om vi måste acceptera denna högerpolitik.

För en rättvis fördelningspolitik!

Det är orimligt att arbetare och tjänstemän, som bär upp både industriproduktion och samhällsservice, skall betala den statsfinansiella kris, som skapats av överheten. Ta pengarna där de finns ! Höj skatter för företag, banker och höginkomsttagare. Förbjud överhetens fallskärmsavtal och andra privilegier.

• Arbete åt alla med avtalsenlig lön

• 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön

• Sänk pensionsåldern till 60 år

• Nej till utförsäkring av arbetslösa och sjuka

• Mer pengar till gemensam sektor för att förbättra skola vård och omsorg.

• Återför alla samhällstjänster till statlig och kommunal regi.

• Stoppa spekulationerna med våra pensionspengar

• Inför ett rättvist pensionssystem

• Bekämpa imperialismen för fred, internationell solidaritet, miljöansvar och rättvisa

• Mot rasism och främlingsfientlighet

EU:s politik är lagstadgad högerpolitik som i allt sätter kapitalets frihet före arbetets och folkets rätt. EU:s ekonomiska attacker på folken i Europa skapar misär och fattigdom i Grekland och i andra länder. Demokratin sätts ur spel och klassklyftorna ökar på grund av EU:s högerpolitik. Freden och miljön hotas av samma politik.

• Sverige ut ur EU

• Nej till EMU

Enhetsgruppen bjuder in alla som drabbas av högerpolitiken Arbetare, tjänstemän, arbetslösa, unga och gamla, män och kvinnor, sjuka ,hemlösa, utförsäkrade, svenskar och invandrare, har kraft att skapa alternativ till nyliberalismens diktatur. Om vi går tillsammans och organiserar vårt motstånd kan vi bryta kapitalets makt och skapa ett bra samhälle för alla!